פסקי דין פליליים אחרונים

בש"פ 6583/21

מדינת ישראל נגד עלי אחמד

בית המשפט העליון
אוקטובר 6, 2021
בש"פ 6593/21

שי שמעון אובז’נק נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 6, 2021
ע"פ 6518/21

ג’אבר ג’בארין נגד לשכת עורכי הדין

בית המשפט העליון
אוקטובר 6, 2021
בש"פ 6585/21

מדינת ישראל נגד NISAN WAMAKHAN

בית המשפט העליון
אוקטובר 6, 2021
בש"פ 6405/21

פלוני נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 6, 2021
בש"פ 6321/21

שגיא אברבך נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 6, 2021
בש"פ 6348/21

אבי אוסעדון,אונו נ.ג פיננסים בע”מ נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 6, 2021
ע"פ 6297/21

אפק זרד נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6578/21

מדינת ישראל נגד ודיםקוזלוב

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
ע"פ 5873/21

ג’ורג’ בנזכריה נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6541/21

מדינת ישראל נגד פלוני

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6174/21

מדינת ישראל נגד פלוני

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6494/21

אור משטי,אוראל כרמלי נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6546/21

מדינת ישראל נגד נוריאל חג’אני,יעקב רובין

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6568/21

מדינת ישראל נגד אלון גדור

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6559/21

מדינת ישראל נגד ילנה קרוצ’נוק

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6253/21

עבד אלרחמאן סאלח נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6323/21

יעקב פליסיאן נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6048/21

רועי תם נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
ע"פ 5048/20

פלוני נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6601/21

עלי הסי נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6544/21

מדינת ישראל נגד זכריה חאלדי,רסלאןסואעד

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6566/21

מדינת ישראל נגד פלוני,פלוני,פלוני

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 5903/21

מדינת ישראל נגד מחמד דיאב

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
ע"פ 4685/21

פאדיסלאימה נגד מדינת ישראל,פלונים

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6543/21

מדינת ישראל נגד פלוני

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6549/21

אסתר חסון נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6557/21

בהא זועבי נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 6542/21

מדינת ישראל נגד מאנדפרואלאזה

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021
בש"פ 5763/21

פלוני נגד מדינת ישראל

בית המשפט העליון
אוקטובר 5, 2021